مرجع اخبار و مقالات هواشناسی

پیش بینی آب و هوای 6 روز آینده تمام مناطق

6,465
Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Hindi HI Italian IT Korean KO Persian FA Portuguese PT Russian RU Spanish ES Turkish TR

 

پیرو نقشه های پیش یابی و آنالیز پارامتر های جوی,پیش بینی میشود.از اواخر روز یکشنبه با نفوذ سیستم بارشی به نوار شمالی کشور بارش ها شروع شده و تا اواخر هفته بصورت متناوب رشد ابر و بارش در نیمه شمالی ادامه داشته باشد.

از این رو با توجه به جدید ترین نقشه های دریافتی پیش بینی 6 روز کشور بدینصورت میباشد:

 

تاریخ ارائه پیش بینی: 96/06/31

شنبه 96/07/01:

1- آذربایجان شرقی: صاف گاهی نیمه ابری,وزش باد و گردوخاک رقیق.

2- آذربایجان غربی:صاف گاهی  نیمه ابری و وزش باد همراه با گردوخاک رقیق.

3- اردبیل: صاف تا نیمه ابری و وزش باد

4- اصفهان: صاف ,گاهی نیمه ابری.

5- البرز: صاف,گاهی نیمه ابری و کاهش جزئی دما.

6- ایلام:صاف وزش باد شدید موقتی,گردوخاک رقیق.

7-بوشهر:صاف احتمال گردوخاک رقیق.

8- تهران :صاف,کاهش جزئی دما بارش در ارتفاعات بصورت پراکنده.

9- چهارمحال و بختیاری:صاف,گاهی رشد ابر.

10- خراسان جنوبی: صاف همراه با کاهش جزئی دما.

11- خراسان رضوی:صاف همراه با کاهش جزئی دما.

12- خراسان شمالی:صاف,گاهی نیمه ابری و کاهش جزئی دما.

13- خوزستان:صاف و احتمال گردوخاک رقیق و وزش باد.

14- زنجان:صاف تا گاهی نیمه ابری.

15- سمنان :صاف همراه با رشد ابر در ارتفاعات و بارش پراکنده.

16- سیستان و بلوچستان:صاف,در مناطق جنوبی رشد.

17- فارس:صاف.

18- قزوین: صاف,گاهی رشد ابر.

19- قم :صاف,گاهی رشد ابر.

20- کردستان:صاف,در بعد از ظهر رشد ابر و در ارتفاعات بارش خفیف,کاهش جزئی.و وزش باد موقتی شدید.

21- کرمان:صاف.

22- کرمانشاه :صاف تا کمی ابری.

23- کهگیلویه و بویراحمد:صاف,گاهی رشد ابر.

24- گلستان:صاف,بتدریج رشد ابر در مناطق مرتفع کاهش دما و بارش پراکنده.

25- گیلان:نیمه ابری,بتدریج ابری,بارش باران وکاهش دما.دریا نسبتا توفانی.

26- لرستان:صاف در ارتفاعات رشد ابر.

27- مازندران:نیمه ابری تا ابری وزش باد و بارش باران و کاهش دما.دریا بتدریج مواج و نسبتا توفانی.

28- مرکزی:صاف,گاهی نیمه ابری.

29- هرمزگان:صاف.

30- همدان:صاف,گاهی رشد ابر.

31- یزد:صاف.

 

یکشنبه 96/07/02:

1- آذربایجان شرقی: صاف بتدریج نیمه ابری,وزش باد در ارتفاعات بارش پراکنده و کاهش دما.

2- آذربایجان غربی:صاف بتدریج نیمه ابری و کاهش دما ,وزش باد شرقی.

3- اردبیل: صاف بتدریج ابری و کاهش دما,وزش باد شرقی و بارش باران احتمال ریزش ریز تگرگ.مه آلود

4- اصفهان: صاف ,گاهی نیمه ابری.

5- البرز: صاف,گاهی نیمه ابری و کاهش جزئی دما.

6- ایلام:صاف وزش باد شدید موقتی,گردوخاک رقیق.

7-بوشهر:صاف احتمال گردوخاک رقیق.

8- تهران :صاف,کاهش جزئی دما بارش در ارتفاعات بصورت پراکنده.

9- چهارمحال و بختیاری:صاف,گاهی رشد ابر.

10- خراسان جنوبی: صاف همراه با کاهش جزئی دما.

11- خراسان رضوی:صاف همراه با کاهش جزئی دما.

12- خراسان شمالی:صاف,گاهی نیمه ابری و کاهش جزئی دما.

13- خوزستان:صاف و احتمال گردوخاک رقیق و وزش باد.

14- زنجان:صاف تا گاهی نیمه ابری.

15- سمنان :صاف همراه با رشد ابر در ارتفاعات و بارش پراکنده.

16- سیستان و بلوچستان:صاف,در مناطق جنوبی رشد.

17- فارس:صاف.

18- قزوین: صاف,گاهی رشد ابر.

19- قم :صاف,گاهی رشد ابر.

20- کردستان:صاف,در بعد از ظهر رشد ابر و در ارتفاعات بارش خفیف,کاهش جزئی.و وزش باد موقتی شدید.

21- کرمان:صاف.

22- کرمانشاه :صاف تا کمی ابری.

23- کهگیلویه و بویراحمد:صاف,گاهی رشد ابر.

24- گلستان:صاف,بتدریج رشد ابر در مناطق مرتفع کاهش دما و بارش پراکنده.

25- گیلان:نیمه ابری,بتدریج ابری,بارش باران وکاهش دما.دریا نسبتا توفانی.مه آلود

26- لرستان:صاف در ارتفاعات رشد ابر.

27- مازندران:نیمه ابری تا ابری وزش باد و بارش باران و کاهش دما.دریا بتدریج مواج و نسبتا توفانی.مه آلود

28- مرکزی:صاف,گاهی نیمه ابری.

29- هرمزگان:صاف.

30- همدان:صاف,گاهی رشد ابر.

31- یزد:صاف.

 

دوشنبه 96/07/03:

1- آذربایجان شرقی: صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و بارش در ارتفاعات و مناطق مستعد.

2- آذربایجان غربی:صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و بارش در ارتفاعات و مناطق مستعد.

3- اردبیل: ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بالا دست احتمال ریزش تگرگ و کاهش دما.مه آلود

4- اصفهان: صاف,گاهی وزش باد و نیمه ابری.

5- البرز: صاف,گاهی وزش باد و نیمه ابری,در ارتفاعات ریزش باران.

7-بوشهر:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

6- ایلام:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

8- تهران :صاف و کاهش دما. در ارتفاعات بارش باران و رعدوبرق.

9- چهارمحال و بختیاری:صاف گاهی وزش باد.

10- خراسان جنوبی: صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

11- خراسان رضوی:صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

12- خراسان شمالی:صاف همراه با کاهش دما از اواخر وقت ابری و بارش نسبتا شدید در ارتفاعات.مه آلود

13- خوزستان:صاف.

14- زنجان:صاف و کاهش دما و نیمه ابری.

15- سمنان :صاف همراه با کاهش دما بصورت جزئی.

16- سیستان و بلوچستان:صاف تا گاهی نیمه ابری.

17- فارس:صاف و کاهش نسبی دما.

18- قزوین: صاف همراه با کاهش دما.

19- قم :صاف همراه با کاهش دما.

20- کردستان:صاف,در بعد از ظهر رشد ابر و در ارتفاعات بارش خفیف,کاهش دما.

21- کرمان:صاف و کاهش ملموس دما.

22- کرمانشاه :صاف تا کمی ابری و کاهش دما.

23- کهگیلویه و بویراحمد:صاف و کاهش دما.

24- گلستان:صاف تا نیمه ابری از اواخر وقت کاملا ابری و بارش نسبتا شدید باران و رعدوبرق,دریا مواج.مه آلود.

25- گیلان:نیمه ابری تا ابری,بارش باران,وزش باد,دریا نسبتا مواج و توفانی.کاهش دما.مه الود.

26- لرستان:صاف در ارتفاعات رشد ابر.

27- مازندران:نیمه ابری تا ابری,بارش باران,وزش باد,دریا نسبتا مواج و توفانی.کاهش دما.مه آلود.

28- مرکزی:صاف و کاهش جزئی دما.

29- هرمزگان:صاف.

30- همدان:صاف.

31- یزد:صاف.

 

سه شنبه 96/07/04:

1- آذربایجان شرقی: صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و بارش پراکنده در ارتفاعات و مناطق مستعد.مه آلود

2- آذربایجان غربی:صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و احتمال بارش پراکنده  در ارتفاعات و مناطق مستعد.

3- اردبیل: ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بالا دست احتمال ریزش تگرگ و کاهش دما.مه آلود.

4- اصفهان: صاف,گاهی وزش باد و نیمه ابری.

5- البرز: صاف,گاهی وزش باد و نیمه ابری,در ارتفاعات ریزش باران.

7-بوشهر:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

6- ایلام:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

8- تهران :صاف و کاهش دما. در ارتفاعات بارش باران و رعدوبرق.

9- چهارمحال و بختیاری:صاف گاهی وزش باد.

10- خراسان جنوبی: صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

11- خراسان رضوی:صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

12- خراسان شمالی:نبمه ابری تا ابری,کاهش دما,وزش باد  به همراه بارش باران در ارتفاعات و مناطق مستعد گاهی رعدوبرق.

13- خوزستان:صاف.

14- زنجان:صاف و کاهش دما و نیمه ابری.

15- سمنان :صاف همراه با کاهش دما در ارتفاعات رشد ابر و بارش.

16- سیستان و بلوچستان:صاف و وزش باد.

17- فارس:صاف و کاهش نسبی دما.

18- قزوین: صاف همراه با کاهش دما.

19- قم :صاف همراه با کاهش دما.

20- کردستان:صاف,در بعد از ظهر رشد ابر و در ارتفاعات بارش خفیف,کاهش دما.

21- کرمان:صاف و کاهش ملموس دما.

22- کرمانشاه :صاف تا کمی ابری و کاهش دما.

23- کهگیلویه و بویراحمد:صاف و کاهش دما.

24- گلستان:نیمه ابری تا ابری و بارش باران و رعدوبرق,دریا مواج.مه آلود.

25- گیلان:نیمه ابری تا ابری,بارش باران,وزش باد,دریا نسبتا مواج و توفانی.کاهش دما.مه آلود.

26- لرستان:صاف در ارتفاعات رشد ابر.

27- مازندران:نیمه ابری تا ابری,بارش باران,وزش باد,دریا نسبتا مواج و توفانی.کاهش دما.مه آلود.

28- مرکزی:صاف و کاهش جزئی دما.

29- هرمزگان:صاف.

30- همدان:صاف.

31- یزد:صاف.

 

چهارشنبه 96/07/05:

1- آذربایجان شرقی: صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و بارش پراکنده در ارتفاعات و مناطق مستعد.وزش باد موقتی

2- آذربایجان غربی:صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و احتمال بارش پراکنده  در ارتفاعات و مناطق مستعد.وزش باد موقتی.

3- اردبیل: ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بالا دست احتمال ریزش تگرگ و کاهش دما.مه آلود.

4- اصفهان: صاف,گاهی وزش باد و نیمه ابری.احتمال گردوخاک.

5- البرز: صاف,گاهی وزش باد موقتی و نیمه ابری,در ارتفاعات ریزش باران.

7-بوشهر:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

6- ایلام:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

8- تهران :صاف و کاهش دما. در ارتفاعات بارش باران و رعدوبرق.

9- چهارمحال و بختیاری:صاف گاهی وزش باد.

10- خراسان جنوبی: صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

11- خراسان رضوی:صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

12- خراسان شمالی:نبمه ابری تا ابری,کاهش دما,وزش باد  به همراه بارش باران در ارتفاعات و مناطق مستعد گاهی رعدوبرق.مه آلود.

13- خوزستان:صاف.

14- زنجان:صاف و کاهش دما و نیمه ابری.

15- سمنان :صاف همراه با کاهش دما در ارتفاعات رشد ابر و بارش.

16- سیستان و بلوچستان:صاف و وزش باد.

17- فارس:صاف و کاهش نسبی دما.

18- قزوین: صاف همراه با کاهش دما.

19- قم :صاف همراه با کاهش دما.

20- کردستان:صاف,در بعد از ظهر رشد ابر و در ارتفاعات بارش خفیف,کاهش دما.

21- کرمان:صاف و کاهش ملموس دما.

22- کرمانشاه :صاف تا کمی ابری و کاهش دما.

23- کهگیلویه و بویراحمد:صاف و کاهش دما.

24- گلستان:نیمه ابری تا ابری,بارش باران و کاهش دما.وزش باد و دریا مواج.مه آلود.

25- گیلان:نیمه ابری تا ابری,بارش باران بتدریج نسبتا شدید,وزش باد و دریا مواج.مه آلود.

26- لرستان:صاف در ارتفاعات رشد ابر.

27- مازندران:نیمه ابری تا ابری,بارش باران بتدریج نسبتا شدید,وزش باد و دریا مواج.مه آلود.

28- مرکزی:صاف و کاهش جزئی دما.

29- هرمزگان:صاف.

30- همدان:صاف.

31- یزد:صاف.

 

پنجشنبه 96/07/06:

1- آذربایجان شرقی: صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و بارش پراکنده در ارتفاعات و مناطق مستعد.وزش باد

2- آذربایجان غربی:صاف تا گاهی نیمه ابری,کاهش دما و احتمال بارش پراکنده  در ارتفاعات و مناطق مستعد.وزش باد.

3- اردبیل: ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بالا دست احتمال ریزش تگرگ و کاهش دما.مه آلود.

4- اصفهان: صاف,گاهی وزش باد و نیمه ابری.

5- البرز: صاف,گاهی وزش باد و نیمه ابری,در ارتفاعات ریزش باران.

7-بوشهر:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

6- ایلام:صاف و احتمال وزش باد و گردوخاک رقیق.

8- تهران :صاف و کاهش دما. در ارتفاعات بارش باران و رعدوبرق.

9- چهارمحال و بختیاری:صاف گاهی وزش باد.

10- خراسان جنوبی: صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

11- خراسان رضوی:صاف؛گاهی رشد ابر و کاهش جزئی دما.

12- خراسان شمالی:نبمه ابری تا ابری,کاهش دما,وزش باد  به همراه بارش باران در ارتفاعات و مناطق مستعد گاهی رعدوبرق.مه آلود.

13- خوزستان:صاف.

14- زنجان:صاف و کاهش دما و نیمه ابری.

15- سمنان :صاف همراه با کاهش دما در ارتفاعات رشد ابر و بارش.

16- سیستان و بلوچستان:صاف و وزش باد.

17- فارس:صاف و کاهش نسبی دما.

18- قزوین: صاف همراه با کاهش دما.

19- قم :صاف همراه با کاهش دما.

20- کردستان:صاف,در بعد از ظهر رشد ابر و در ارتفاعات بارش خفیف,کاهش دما.

21- کرمان:صاف و کاهش ملموس دما.

22- کرمانشاه :صاف تا کمی ابری و کاهش دما.

23- کهگیلویه و بویراحمد:صاف و کاهش دما.

24- گلستان:نیمه ابری تا ابری,بارش باران و کاهش دما.وزش باد و دریا مواج.مه آلود.

25- گیلان:نیمه ابری تا ابری,بارش باران نسبتا شدید,وزش باد و دریا مواج.مه آلود.

26- لرستان:صاف در ارتفاعات رشد ابر.

27- مازندران:نیمه ابری تا ابری,بارش باران نسبتا شدید,وزش باد و دریا مواج.مه آلود.

28- مرکزی:صاف و کاهش جزئی دما.

29- هرمزگان:صاف.

30- همدان:صاف.

31- یزد:صاف.گاهی وزش باد.

 

اخطاریه: با توجه به بالا بودن میزان بارش ها در 3 استان ,گیلان,مازندران و گلستان طی روزهای دوشنبه  تا جمعه,احتمال سیل آبی شدن مسیل ها و بالا آمدن آب رودخانه ها دور از انتظار نیست,از این رو از همه هموطنان خواهشمندیم از اوتراق در حاشیه رودخانه ها جددا خودداری بعمل آورند,دریا نیز نسبتا طوفانی و مواج خواهد بود.

پیش بینی شده توسط :گروه هواشناسی ایران

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.